Home

Welkom op de website van onze praktijk.

 

Op deze site kunt u informatie terugvinden over openingstijden en bereikbaarheid van onze praktijk, voorts wie er wanneer werkzaam zijn in de praktijk.

Ook is er patiënteninformatie te vinden over tal van gezondheidsklachten.


De huisartsenpraktijk Drielanden maakt deel uit van het Medisch Centrum Drielanden. Hierin zijn ook andere disciplines gevestigd, zoals een apotheek, fysiotherapie, logopedie, tandarts, verloskundigen.

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 praktijken gevestigd: de solopraktijk van dr. Versluis en de duopraktijk van Ruiter en van Waaij. Binnen deze praktijken werken indien nodig een waarnemend huisarts en beide praktijken hebben een opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding.
 

Digitaal herhaalmedicatie aanvragen of een afspraak plannen

Met ingang van 2015 bieden we u een nieuwe service. 

Er bestaat dan de mogelijheid om digitaal medicatie te herhalen en digitaal afspraken te maken. De functies verlopen via een beveiligde web omgeving, het patiëntenportaal van Pharmeon.

Als u interesse hebt kunt u zich registreren via de link hieronder en daarna contact opnemen met de assistente. 

Link naar het patientenportaal: 

Patiëntenvandokter Ruiter endokter van Waaij: ruiter-vanwaaij.uwartsonline.nl

(Let op: het spreekuur van dokter van Waaij wordt deels waargenomen door dokter Bakker.)

Patiëntenvandokter Versluis: versluis.uwartsonline.nl 

 

Herinnering aan uw afspraak per mail

Heeft u langer dan 30 dagen van te voren een afspraak en is uw mailadres bij ons bekend, krijgt u 2 keer een herinnering per mail. Dit wordt automatische vanuit het systeem gedaan. U kunt deze mail niet beantwoorden.

 Praktijkverpleegkundige Tiny is vanwege ziekte langdurig afwezig, zie verder onder het kopje medewerkers.

Heeft u een afspraak bij Tiny staan, zal u  t.z.t door de praktijk benaderd worden. Het kan zijn dat uw wel een herinneringsmail ontvangt. Deze mag u als niet verzonden beschouwen.

De praktijk heeft een tijdelijke vervangster gevonden, zie onder het kopje medewerkers

Waarneming huisarts van Waaij,
Huisarts van Waaij is na een periode van afwezigheid door ziekte haar werkzaamheden weer aan het opbouwen (zie verder onder kopje medewerkers)

 

 

 

 

ontvangstwachtkamer