image description

Home

Welkom op de website van onze praktijk.

 

Op deze site kunt u informatie terugvinden over openingstijden en bereikbaarheid van onze praktijk, voorts wie er wanneer werkzaam zijn in de praktijk.


Ook is er patiënteninformatie te vinden over tal van gezondheidsklachten.

De huisartsenpraktijk Drielanden maakt deel uit van het Medisch Centrum Drielanden. Hierin zijn ook andere disciplines gevestigd, zoals een apotheek, fysiotherapie, logopedie, tandarts, verloskundigen.

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 praktijken gevestigd: de solopraktijk van dr. Versluis en de duopraktijk van Ruiter en van Waaij. Binnen deze praktijken werken indien nodig een waarnemend huisarts en beide praktijken hebben een opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding.
 

Waarneming huisarts van Waaij,
Huisarts van Waaij zal langdurig afwezig zijn door ziekte en behandeling daarvan.

Hierdoor zal zij in deze periode helaas geen dagelijkse patiëntenzorg (zoals spreekuren, telefoontjes en visites) kunnen doen. Wel zal ze op de achtergrond betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de praktijk.

Om de patiëntenzorg te kunnen waarborgen,zullen wij zorgen voor goede vervanging, zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt van haar afwezigheid. Deze waarneming kan op de praktijk zijn, maar het kan ook zijn dat de assistentes u vragen contact op te nemen met één van de andere huisartsenpraktijken in Harderwijk.

Dokter van Waaij wil iedereen danken voor alle hartverwarmende blijken van medeleven, de opbeurende worden en attenties. Het is te veel om iedereen persoonlijk te bedanken, maar het doet haar erg goed.

Als er in de toekomst weer meer nieuws is te melden, zullen wij dat via deze weg doen.

Vriendelijke groeten namens Henriette van Waaij, team huisartsenpraktijk Drielanden (september 2014)


 

ontvangstwachtkamer