image description

Home

Welkom op de website van onze praktijk.

 

Op deze site kunt u informatie terugvinden over openingstijden en bereikbaarheid van onze praktijk, voorts wie er wanneer werkzaam zijn in de praktijk.


Ook is er patiënteninformatie te vinden over tal van gezondheidsklachten.

De huisartsenpraktijk Drielanden maakt deel uit van het Medisch Centrum Drielanden. Hierin zijn ook andere disciplines gevestigd, zoals een apotheek, fysiotherapie, logopedie, tandarts, verloskundigen.

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 praktijken gevestigd: de solopraktijk van dr. Versluis en de duopraktijk van Ruiter en van Waaij. Binnen deze praktijken werken indien nodig een waarnemend huisarts en beide praktijken hebben een opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding.
 

Waarneming huisarts van Waaij,
Huisarts van Waaij zal langdurig afwezig zijn door ziekte en behandeling daarvan. (zie verder onder kopje medewerkers)

Laboratorium ziekenhuis

Het ziekenhuislaboratorium is bezig de kwaliteit te verbeteren. Als u bloed gaat laten prikken en/of een urine daar moet inleveren betekent dit het volgende;

- legitimatie of ziekenhuispas mee

- urine alleen in potjes door ziekenhuis geleverd, deze kunt u ook bij de huisartsen praktijk krijgen.

- op het formulier en bij voorkeur ook op andere ingeleverde materialen dient een sticker met uw gegeven te zitten (ook deze kunt u bij de praktijk krijgen)

- formulieren graag zo netjes mogelijk houden, omdat scannen anders lastig is.

(september 2014) 

ontvangstwachtkamer