image description

Home

Welkom op de website van onze praktijk.

Op deze site kunt u informatie terugvinden over openingstijden en bereikbaarheid van onze praktijk, voorts wie er wanneer werkzaam zijn in de praktijk.

Ook is er patiënteninformatie te vinden over tal van gezondheidsklachten.

De huisartsenpraktijk Drielanden maakt deel uit van het Medisch Centrum Drielanden. Hierin zijn ook andere disciplines gevestigd, zoals een apotheek, fysiotherapie, logopedie, tandarts, verloskundigen.

In onze huisartsenpraktijk zijn 3 praktijken gevestigd: de solopraktijk van dr. Versluis en de duopraktijk van Ruiter en van Waaij. Binnen deze praktijken werken indien nodig een waarnemend huisarts en beide praktijken hebben een opleidingsplaats voor huisartsen in opleiding.
 

Maart 2014: Ziekte-waarneming
Huisarts van Waaij zal langdurig afwezig zijn door ziekte. Er is bij haar borstkanker geconstateerd, waarvoor ze een langdurige behandeling zal moeten ondergaan.

Hierdoor zal zij in deze periode helaas geen dagelijkse patiëntenzorg (zoals spreekuren, telefoontjes en visites) kunnen doen. Wel zal ze op de achtergrond betrokken blijven bij het reilen en zeilen van de praktijk.

Om de patiëntenzorg te kunnen waarborgen,zullen wij zorgen voor goede vervanging, zodat u zo min mogelijk hinder ondervindt van haar afwezigheid. Deze waarneming kan op de praktijk zijn, maar het kan ook zijn dat de assistentes u vragen contact op te nemen met één van de andere huisartsenpraktijken in Harderwijk.

We zullen u via de website en berichten in de wachtkamer op de hoogte houden.

Niet verschijnen
Het gebeurt ons meerdere malen per week dat mensen niet verschijnen op een afspraak. Zowel bij de huisartsen, assistentes als de praktijkverpleegkundigen.

Hiermee gaat onnodig kostbare tijd verloren.

Net als bij uw tandarts zullen wij u vanaf heden het niet-verschijnen in rekening brengen, tenzij u zich 24 uur voorafgaande aan uw afspraak afmeldt bij de assistente.

uw huisarts

 

ontvangstwachtkamer